finezja

73 teksty – auto­rem jest fi­nez­ja.

Słowa dają wol­ność, do której nie dorośliśmy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 września 2018, 19:29

Na­wet wy­tar­te o war­gi słowa mają moc, której jak głup­cy wciąż ulegamy.

Insp. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 września 2018, 05:27

Gdzie pożądanie
miej­sce so­bie mości,
tam ro­zum nie gości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 września 2018, 19:12

Nadzieja umiera ostatnia

Zaczęło padać
I deszczem prze­siąka
Mo­je smut­ne ciało
W tęsknotę ub­ra­ne

Niebo płacze krop­la­mi
Ja ra­zem z chmurami
Zrzu­cam ciężkie łzy
Z ni­mi złud­ne sny

Stań ze mną w tym deszczu
I daj mi nadzieję
Po­wiedz że szczęście jeszcze
wciąż przed nami

Weź mnie za rękę
Ra­zem będzie łat­wiej
Zna­leźć no­we marze­nia
Po­między światami 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 września 2018, 19:48

Cza­sami życie toczy się po szy­nach jak tram­waj - nie sposób zawrócić czy do­wol­nie skręcić. Zbyt często zat­rzy­muje się na czer­wo­nym świet­le i zbyt rzad­ko ma zielo­ne. Kiedy się wy­kolei - ka­tas­tro­fa. Naj­piękniej­sze wi­doki zos­tają za ok­nem. Cza­sami ktoś wsiądzie, ktoś wy­siądzie. A na końco­wym przys­tanku zaz­wyczaj pusto… 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 sierpnia 2018, 20:08

Oczy, które kochają, pat­rzą inaczej. Niepot­rzeb­ne są im do te­go żad­ne różowe okulary. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 sierpnia 2018, 05:23

Ocza­rowa­nie drugą osobą jest pier­wszym wes­tchnieniem miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2018, 16:48

Żebyś mógł za mną podążyć, muszę się do Ciebie od­wrócić plecami... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 lipca 2018, 19:34

Bo bez miłości umiera się za życia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lipca 2018, 19:57

Związek ciał może się roz­paść, ale związek dusz będzie trwał wiecznie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lipca 2018, 09:34
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

finezja

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

27 listopada 2018, 19:25finezja sko­men­to­wał tek­st Chruśniak

18 listopada 2018, 08:26finezja sko­men­to­wał tek­st Obraz ulicznej sy­tuac­ji

17 listopada 2018, 20:14finezja sko­men­to­wał tek­st .zagubione dusze pragną cze­goś [...]

17 listopada 2018, 20:11finezja sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

9 listopada 2018, 16:00finezja sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie zwyczaj­ne

18 października 2018, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

1 października 2018, 08:03finezja sko­men­to­wał tek­st Nocny mo­tyl śpi

30 września 2018, 13:24finezja sko­men­to­wał tek­st Zwykła no­tat­ka

30 września 2018, 09:41finezja sko­men­to­wał tek­st Pachnie trawą, co w [...]

30 września 2018, 09:39finezja sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]